Vastgoed Speedscan
In een vastgoed speedscan wordt een groot volume aan vastgoed op hoofdlijnen geïnspecteerd zodat u op de hoogte bent van de staat van brandveiligheid waarop vervolgens een herstel prioritering wordt afgestemd.

U wilt het actuele brandveiligheidsniveau van uw totale vastgoedbezit weten op hoofdlijnen zodat u weet waar uw prioriteiten liggen. Stravea kan dit voor u inzichtelijk maken door Speedscans uit te voeren waarbij de key-aspecten van brandveiligheid worden beoordeeld.

 

Aan de hand van deze uitkomsten kan er een prioritering worden opgesteld waaruit blijkt welke complexen er direct meer aandacht behoeven ten opzichte van andere complexen. Deze informatie kan men gebruiken tijdens het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

 

U krijgt een overzicht aangeleverd in een duidelijke rapportage.

Brandscan
In een brandscan wordt de staat van brandveiligheid beoordeeld van een gebouw, complex of inrichting. Alle onderdelen van brandveiligheid worden gecontroleerd zowel op bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch.

Wilt u weten wat de huidige staat van brandveiligheid is van uw gebouw of complex, dan kan Stravea een Brandscan uitvoeren. Een brandscan geeft detaillistische informatie over het actuele brandveiligheidsniveau. Aan de hand van tekeningen wordt eerst de actuele situatie beoordeeld en vervolgens op locatie de werkelijke bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid gecontroleerd op vooraf vastgelegde uitgangspunten. Aan de hand van de bevindingen wordt een duidelijk leesbare rapportage opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze u de brandveiligheid dient te verhogen om tot een wettelijk of hoger veiligheidsniveau te komen. Aan de hand van deze gedetailleerde uitkomsten kan een specifiek vervolgtraject bepaald worden.

Bouwkundig inspectie- en hersteldocument©
In een Bouwkundig Inspectie- en Hersteldocument worden de uitvoerings- en oplossingsrichtingen beschreven voorafgaand aan de uitvoering waardoor er geen onduidelijkheid ontstaat en hierdoor geen extra kosten worden opgevoerd.

Om tijd en geld te besparen in het uitvoeringstraject heeft Stravea het BIHD ontwikkeld, een Bouwkundig Inspectie- en HerstelDocument. In de praktijk is gebleken dat de bouwkundige uitvoering vaak anders verloopt dan vooraf verwacht. Oorzaken hiervan kunnen ontwetendheid of conflicterend zijn. Om te voorkomen dat tijdens de uitvoeringsfase veel onduidelijk wordt er een BIHD opgesteld. Dit document zorgt voor heldere uitgangspunten en het op voorhand nemen van belangrijke beslissingen. Wanneer de opdrachtgever, bevoegd gezag en uitvoerende partij zich aan dit document conformeren, wordt discussie tijdens en na de uitvoering voorkomen.

Kostenopname brandveiligheid
Door een kostenopname wordt inzichtelijk gemaakt wat de geschatte bouwkosten gaan worden voor bouwkundige herstelwerkzaamheden en nieuwbouw trajecten.

Wanneer u inzichtelijk wilt hebben wat de verwachte kosten zijn om uw gebouw bouwkundig aan de gestelde eisen qua brandveiligheid te laten voldoen, kan er een bouwkundige kostenopname gedaan worden. De scope van deze opname wordt vooraf besproken en vastgelegd zodat de resultaten altijd voldoen aan de verwachtingen.

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Maak een
afspraak


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Paard-element