Statusrapport brandmeldinstallaties
In een statusrapport wordt weergegeven wat de huidige staat van uw brandmeldinstallatie is en wat de benodigde acties dienen te zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Gebouwen in Nederland dienen, afhankelijk van het gebruik, te zijn voorzien van een brand- en ontruimingsalarminstallatie. Dit wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 2012.

 

Hoe weet u of de installatie die in uw gebouw aanwezig is voldoet aan de wettelijke eisen en certificering? Stravea kan antwoord geven op vragen zoals:

  • Wat is de huidige staat van mijn installatie?
  • Wordt de installatie (goed) onderhouden?
  • Is mijn gebouw voorzien van de juiste verplichte installatie of is de aanwezige installatie juist overbodig?
  • Dient de installatie gecertificeerd te worden?
  • Moet er een doormelding aanwezig zijn naar de brandweer, of is dit niet noodzakelijk?
  • Moet ik de offertes van de leveranciers wel goedkeuren?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 

Door middel van een documentenonderzoek en een opname op locatie wordt een statusrapport gemaakt waarin de bevindingen staan beschreven. Vervolgens wordt in een actieplan beschreven wat de juiste aanpassingen zijn om uw zodat uw installatie weer te laten voldoen aan de huidige eisen.

PVE – Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Door het opstellen van een programma van eisen van een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie is duidelijk beschreven wat de functionaliteit en uitvoering van de installatie dient te zijn.

De uitgangspunten voor het ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dienen in een programma van eisen te worden beschreven. Dit is het belangrijkste uitgangspunt waarmee het werkelijke gebruik in uw gebouw wordt afgestemd met de bewakingsomvang van de installatie. Dit document is een onderdeel van uw omgevingsvergunning.

 

Stravea kan voor u een programma van eisen opstellen waarin helder en sluitend wordt beschreven waaraan uw installatie moet voldoen.

Statusrapport rookbeheersingsinstallaties
In dit statusrapport wordt duidelijk beschreven wat de huidige staat van uw rookbeheersingsinstallatie is en wat de benodigde acties dienen te zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Atriums, trappenhuizen en parkeergarages zijn vaak voorzien van een rookbeheersingsinstallatie. De ontwerpuitgangspunten en werkelijke functionaliteit zijn niet altijd gedocumenteerd. Toch dienen deze installaties gecertificeerd te worden volgens het Bouwbesluit. Dat betekent dat de installatie moet voldoen aan de gestelde eisen van een CCV-inspectieschema. Vaak is dit problematisch omdat de installatie destijds niet ontworpen is op de huidige certificeringseisen of huidige ontwerpnormen. In sommige gevallen hoeven deze installaties zelfs helemaal niet gecertificeerd te worden omdat ze niet geëist zijn volgens de wetgeving.

 

Stravea kan u helpen om hierin een passend advies te geven door de uitgangspunten opnieuw vast leggen en deze af te stemmen met het bevoegd gezag en de brandweer. Door middel van inspectie en eventueel een CFD-modelering kan worden bepaald en beschreven wat de hoogst haalbare veiligheidssituatie van uw gebouw is. Ook wordt de relatie met de aanwezige brandmeldinstallatie en CO/LPG-installatie beschreven en welke onderdelen daarvan gecertificeerd dienen te worden.

 

Dit advies wordt in eerste instantie beschreven in een statusrapport met bijhorende actiepunten. Afhankelijk van de bevindingen wordt er ook een UPD (uitgangspuntendocument) opgesteld dat als basis kan dienen voor de certificering.

UPD-rookbeheersingsinstallatie
In een UPD rookbeheersingsinstallatie wordt beschreven wat de functionaliteit van de installatie dient te zijn en de reden van de aanwezigheid van de installatie. De samenhang tussen verschillende installaties zoals bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie en CO/LPG detectie wordt hierin beschreven.

De uitgangspunten voor het ontwerp van een rookbeheersingsinstallatie voor een atrium, overdruktrappenhuis of parkeergarage dient in een uitgangspuntendocument (UPD) te worden beschreven. Dit is het belangrijkste uitgangspunt waarmee het werkelijke gebruik in uw gebouw wordt afgestemd met de bewakingsomvang van de installatie. Dit document is een onderdeel van uw omgevingsvergunning.

 

Tevens voor bestaande installaties waar geen documenten en berekeningen voor handen zijn kan een UPD worden opgesteld wat als basis gaat dienen voor het onderhoud en certificering.

 

Stravea kan voor u een programma van eisen opstellen waarin helder en sluitend wordt beschreven waaraan uw installatie moet te voldoen.

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Maak een
afspraak


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Paard-element