Managementbeheer brandbeveiligingsinstallaties
Met het management beheer vastgoed wordt de huidige staat van het vastgoed beoordeeld en naar een realistisch brandveiligheidsniveau gebracht zodat uw organisatie voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving. Vervolgens wordt dit beheerd zodat er een continue een goed brandveiligheidskwaliteitsniveau aanwezig is.

Door het verouderen, veranderen of de onbekende staat van gebouwen is de werkelijke brandveiligheid vaak een groot vraagteken terwijl deze gebouwen toch permanent worden gebruikt en verhuurd.

 

Onbekende factoren betekenen onbekende veiligheid wat kan resulteren in een reëel groot brandveiligheids-risico. Dit is een onacceptabele situatie wat dient te worden teruggebracht naar een beheersbare veilige situatie

 

Wat Stravea voor uw organisatie kan betekenen:

 • Een overzicht maken van de werkelijk huidige staat van brandveiligheid van uw complexen op hoofdlijnen en prioriteiten;
 • Een verdeling maken in acute maatregelen of aanpassing afstemmen op de onderhoudsplanning;
 • Het opstellen van een plan van aanpak;
 • Een beleidsplan brandveiligheid opstellen;
 • Het beoordelen van gelijkwaardigheid;
 • De uitvraag naar de uitvoerende partijen opstellen met de daarbij horende onderbouwingen;
 • Het begeleiden van de uitvoering;
 • Compliance: uw organisatie laten voldoen aan de verplichte wet- en regelgeving

 

De doelstelling is het totaal ontzorgen van uw organisatie zodat de brandveiligheid van uw vastgoed voldoet en gegarandeerd blijft. Deze methode is inzetbaar voor zowel de bouwkundige als installatietechnische brandveiligheid.

 

Graag komen wij onze visie en aanpak persoonlijk toelichten.

Interim veiligheidsmanager
Het realiseren en beheren van de brandveiligheid voor uw organisatie door een interim veiligheidsmanager heeft als resultaat dat uw gebouwen, installaties en organisatie weer voldoen aan de regelgeving. Dit is inzetbaar voor o.a. woningcorporaties, VVE-beheer en zorginstellingen. Een extra medewerker met kennis in uw organisatie verzorgt uw compliance.

De verantwoordelijkheid van brandveiligheid ligt primair bij de woningcorporaties en VVE-beheerders. Zoals beschreven in verschillende complexe wet- en regelgevingen dienen zij te voldoen aan de primaire brandveiligheid. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten dienen gewaarborgd te zijn, zonder een enkele uitzondering.

 

Echter, door wijzigingen in het gebouw, fuseren van corporaties of gewoon simpelweg niet in het bezit zijn van de juiste documenten kunnen de uitgangspunten onvoldoende duidelijk zijn zodat het niet bekend is of het gebouw wel voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau. Zijn mijn gebouwen wel brandveilig?

 

Dit alles vraagt om een deskundig en structureel onderzoek met borging van de brandveiligheid in de organisatie. Hierin zijn wij gespecialiseerd. Wij kunnen u ondersteunen in de vraagstukken op het gebied van brandveiligheid en deze inzichtelijk maken.

 

In de organisatie neemt Stravea de rol aan van een uitvoerend adviseur. Wij adviseren en sturen de werkzaamheden aan, zodat er niet alleen wordt geadviseerd maar ook er ook wordt gerealiseerd. Dit is in de praktijk de meest effectieve manier gebleken. U heeft er een medewerker bij die op de hoogte is van alle relevante kennis en de zaken aanpakt en realiseert.

 

Alle benodigde praktijkervaring en werkinstrumenten zijn beschikbaar zodat deze direct ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat in een zo kort mogelijke tijd uw organisatie zich weer op een beheersbaar brandveiligheidsniveau bevindt.

 

Graag komen wij onze visie en aanpak persoonlijk toelichten.

Management beheer brandbeveiligingsinstallaties
Door inspecties wordt de huidige staat van de brandbeveiligingsinstallaties in uw vastgoed gerapporteerd en vervolgens beheerd op managementniveau zodat u altijd overzicht heeft van de actuele situatie en worden er acties uitgezet om weer aan de voorschriften te voldoen.

In veel gebouwen bevinden zich brandbeveiligingsinstallaties. Om de gewenste veiligheid te behalen dienen deze installaties aan strenge verplichte eisen en normeringen te voldoen. Deze normeringen zijn veelal complex en zijn aan wijzigingen onderhevig.

 

Het is begrijpelijk dat woningcorporaties, vve’s en andere gebouweigenaren door alle normeringen en regelgevingen niet meer inzichtelijk hebben of de aanwezige installaties voldoen aan de huidige verplichtingen.

 

Stravea kan antwoord geven op vragen zoals:

 • Wat is de huidige staat van mijn installaties?
 • Wordt de installatie (goed) onderhouden?
 • Is mijn gebouw voorzien van de juiste verplichte installatie of is de aanwezige installatie juist overbodig?
 • Dient de installatie gecertificeerd te worden?
 • Moet er wel of geen doormelding aanwezig te zijn naar de brandweer?
 • Moet ik de offertes van de leveranciers wel goedkeuren?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 

Aanpak

Stravea kan u helpen duidelijkheid te verschaffen en deskundig advies te geven. In duidelijke leesbare rapportages wordt de huidige situatie beschreven en van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld om tot een beheersbare situatie te komen zodat uw gebouw weer is voorzien van de juiste wettelijk verplichte installaties.

 

U krijgt een Statusrapport van de huidige situatie met daarin aanbevelingen.

 

Graag komen wij onze visie en aanpak persoonlijk toelichten.

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
Postbusnummer 4122, 5604 EC Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
Postbusnummer 4122, 5604 EC Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Maak een
afspraak


Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
Postbusnummer 4122, 5604 EC Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Paard-element