Ontwerp Noodverlichting & vluchtrouteaanduiding
De wettelijke verplichte noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen worden aan de hand van een inspectie en rapportage beoordeeld en uitgewerkt in een rapportage en programma van eisen waarin wordt beschreven waaraan deze installaties dienen te voldoen en waar deze in het gebouw aanwezig dienen te zijn.

Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen zijn geëiste installaties in Nederland en deze worden overal toegepast. Deze worden echter vaak op de onjuiste locatie toegepast, zijn in slechte conditie, voldoen niet aan de eisen of soms geheel overbodig. De reden hiervoor is dat de wetgeving complex en niet eenduidig is. Men dient onder andere te voldoen aan het Bouwbesluit, Arbobesluit en verschillende (internationale) normeringen zoals de NEN-EN 1838, NEN3011, NEN 6088, NEN 1010, NEN-EN ISO 7010, etc.

 

Met jarenlange ervaring als docent Noodverlichtingsdeskundige en Brandpreventiedeskundige kan Stravea een ontwerp- en uitgangspuntendocument opstellen zodat er een realistisch veiligheidsniveau gerealiseerd wordt aan de hand van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.

 

Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding is belangrijk, echter alleen op de juiste positie en in de juiste aantallen. Niet te veel maar ook niet te weinig.

 

Wat kunnen wij voor u doen:

 • Uw gebouw of industriële omgeving beoordelen op aanwezigheid/afwezigheid van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding;
 • Programma van eisen opstellen waarin de basis afspraken worden gelegd voor de installateur;
 • Tekeningen vervaardigen waarin wordt aangegeven welke ruimtes en gebieden dienen te worden voorzien van noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen;
 • Het gehele plan afstemmen met brandweer, eigenaar, gebruiker en installateur om tot een wettelijke projectie te komen en die ook de meerwaarde van de installatie tot zijn recht laat komen;
 • Voor eens en altijd duidelijkheid creëren;
 • Adviseren in verschillende types installaties;
 • Adviseren op welke manier het onderhoud dient te worden vastgelegd.
Scan vluchtveiligheid
Door middel van een scan vluchtveiligheid wordt uw gebouw beoordeeld of deze voldoet aan de gestelde eisen zodat de aanwezige personen gegarandeerd zijn van een veilige vluchtroute en u voldoet aan de regelgeving.

Wilt u weten of uw gebouw of industriële inrichting voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de vluchtveiligheid? In een vluchtveiligheidsscan wordt dit door Stravea beoordeeld. In dit onderzoek worden een aantal belangrijke onderdelen beoordeeld zoals:

 • Het aantal toegestane personen in een ruimte;
 • Draairichtingen van deuren;
 • Loopafstanden;
 • Obstakels;
 • Ontsluitingsmechanisme;
 • Way-finding;

De opzet van de rapportage gebeurt aan de hand van tekeningen of een opname op locatie voor een beter inzicht. Bevindingen worden weergegeven en een advies wordt uitgebracht om tot een hoger veiligheidsniveau te komen.

Ontruimingsplan
Het verplichte ontruimingsplan bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie wordt opgesteld door Stravea waarin wordt beschreven op welke wijze uw organisatie dient te handelen bij een calamiteit.

Wanneer u in bezit bent van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient u ook in bezit te zijn van een ontruimingsplan. Dit staat beschreven in het Bouwbesluit en deze omschrijft de doelstelling als volgt:
“Een ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.”

 

Stravea kan voor u een ontruimingsplan opstellen waarin bovenstaande wordt geborgd aan de hand van de NEN 8112. Op deze manier bent u, en uw organisatie, op een calamiteit voorbereid.

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Maak een
afspraak


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Paard-element