Risicobeheersing & brandpreventie

Stravea is een betrokken adviesbureau, gespecialiseerd in het optimaliseren van de brandveiligheid in gebouwen waar wordt gewerkt of gewoond. Onze expertise strekt zich uit over een breed scala van sectoren, van woningbouw tot hightech maakindustrie. Onze adviezen en oplossingen zijn, in alle gevallen, realistisch en pragmatisch. Test ons maar!

Risicobeheersing

Risicobeheersing begint met het inventariseren van het huidige brandveiligheidsniveau in uw appartementengebouw, productielocatie of werkplaats. Vervolgens brengen we, met onze kennis en kunde, de brandveiligheid naar een realistisch niveau, zodat uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Uw vastgoed brandveilig, dat is onze missie.

Vastgoedbeheer
Stravea beoordeelt uw vastgoed op brandveiligheid en neemt de noodzakelijke stappen om het veiligheidsniveau op orde te brengen, conform de geldende wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft, kunt u het vastgoedbeheer overdragen.

Installaties
Stravea maakt de actuele staat van de brandveiligheidsinstallaties inzichtelijk aan de hand van inspecties en documentenonderzoek. We brengen in kaart welke kosten voor de komende jaren (MJOP) te verwachten zijn. We signaleren eventuele afwijkingen van geldende wet- en regelgeving en nemen maatregelen voor herstel.

Verzekeringen
Stravea toetst of uw vastgoed voldoet aan de eisen die uw verzekeraar stelt. Deze eisen zijn streng en niet in alle gevallen haalbaar. Tegelijkertijd is het afsluiten van een brandverzekering vaak verplicht. Wij gaan voor u het gesprek aan met de verzekeraar over de polisvoorwaarden, zodat doel en middel in balans zijn.

Interim-veiligheidsmanager

De toegevoegde waarde die een interim-veiligheidsmanager uw organisatie biedt, is de zekerheid dat uw vastgoed voldoet aan de wet- en regelgeving die geldt voor brandveiligheid. Stravea zet interim-veiligheidsmanagers in bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties, VVE-beheerders en zorginstellingen. Wij ondersteunen deze organisaties met adviezen en verbeteracties.

In de praktijk neemt Stravea de rol aan van uitvoerend adviseur. De coördinatie en aansturing van de werkzaamheden leidt ertoe dat verbeterplannen ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Met andere woorden, Stravea biedt een stok achter de deur, zodat er vaart blijft in het optimaliseren van brandveiligheid.