Corporaties & VVE

In Nederland bezitten woningcorporaties gezamenlijk ruim 2,3 miljoen woningen. Circa 53% van het woningbezit bestaat uit appartementen in complexen met gezamenlijke ruimten. Bewoners delen de centrale entree, gangen, trappenhuizen, bergingen en parkeergarages. De primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in deze appartementengebouwen en flats ligt bij de woningbouwvereniging.

In gemengde complexen, met zowel huurwoningen als appartementen van particuliere woningeigenaren, delen de Vereniging Van Eigenaren en de woningcorporatie de verantwoordelijkheid. VvECentraal heeft berekend dat in totaal circa 1.174.000 particuliere woningen onderdeel van een VVE zijn. Het aantal VVE’s in Nederland groeit inmiddels richting de 144.000.

Thuis in brandveiligheid
Van woningcorporaties en VVE’s of VVE-beheerders wordt verwacht ze bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten op orde hebben. In de praktijk is dit een complexe taak. Verschillende factoren, zoals wijzigingen in het gebouw, fusies van corporaties of het ontbreken van up-to-date documentatie, leiden ertoe dat niet altijd bekend is of een gebouw voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau.

Stravea adviseert en ondersteunt woningcorporaties en VVE-beheermaatschappijen bij hun wettelijke verplichtingen omtrent brandveiligheid. Dit omvat het in kaart brengen van de actuele situatie in een woningcomplex, het opzetten van actieplannen en het doorvoeren van de noodzakelijke maatregelen.