Overheid

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen, met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Naar verwachting treedt deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking.

 

Stravea deelt het voornemen van de Rijksoverheid om brandveiligheid zorgvuldig te toetsen. We mogen ons rekenen tot de vaste samenwerkingspartners van het Ministerie van Defensie & Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. In opdracht van deze overheden inspecteerden we als onafhankelijk kwaliteitscontroleur de afgelopen jaren de kwaliteit en veiligheid van honderden vastgoedobjecten.

Kwaliteitsborger scherp op onveilige situaties

De veranderingen uit de Wkb gelden in eerste instantie alleen voor eenvoudige bouwwerken. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

 

Met het oog op de nieuwe wet, krijgt onze rol een nieuwe benaming: kwaliteitsborger. Aan onze gedrevenheid om brandonveilige situaties in bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen en wooncomplexen aan het licht te brengen, verandert gelukkig niets. Die blijft onverminderd hoog.