Inspecties

Brandveiligheidsinspecties zijn de basis voor een realistische onderhoudsplanning, gegronde kostenramingen en praktische verbeterpunten. Stravea licht uw vastgoed door op alle niveaus, inclusief de installaties.

Bouwkundige inspecties

Bij een bouwkundige inspectie beoordeelt Stravea de staat van brandveiligheid van een woongebouw, appartementencomplex of (zorg)instelling. Deskundig, accuraat en met een scherp oog voor detail. Wij hanteren daarbij een integrale scope, omdat het veiligheidsniveau wordt bepaald door meerdere factoren, die allemaal in onderling verband staan. Stravea heeft veel ervaring opgebouwd in het inspecteren van woongebouwen. Op basis van onze kennis hebben we een uniek inspectie- en hersteldocument gecreëerd. Daarmee zijn we in staat om snel inzichtelijk te maken met welke eventuele herstelkosten u rekening moet houden. Bovendien leveren we een exacte werkomschrijving op, zodat uw uitvoerende partij doelgericht aan de slag kan.

Inspectie installaties

Op het moment dat u een beroep doet op uw brandbeveiligingsinstallaties, is er sprake van een calamiteit. Dan komt het erop aan. Daarom moeten brandbeveiligingsinstallaties altijd voldoen aan strikte wetgeving en normeringen. In een statusrapport installatie geeft Stravea glashelder aan wat de huidige staat is van uw brandmeldinstallatie. En minstens zo belangrijk: wat er moet gebeuren om aan de geldende regelgeving en aan een verantwoord veiligheidsniveau te voldoen.

Stravea geeft antwoord op vragen zoals:

 • Wat is de huidige staat van uw installatie?
 • Wordt de installatie (goed) onderhouden?
 • Is uw gebouw voorzien van de juiste verplichte installatie?
 • Is de aanwezige installatie wellicht overbodig?
 • Dient de installatie gecertificeerd te worden?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?


Stravea geeft ontwerpadvies en beheeradvies van de onderstaande veiligheidsinstallaties:

 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Noodverlichting
 • Rookbeheersingssysteem (RWA)
 • Sprinkler installatie

EV-Laadpaal advies

Het aantal EV-laadpunten in parkeergarages neemt al jaren toe. Vragen over de veiligheid van deze ondergrondse laadpunten ook. Stravea kan VVE’s, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers van dienst zijn bij het inventariseren van ondergrondse parkeergarages met laadpalen en adviseren over de integrale brand- en vluchtveiligheid in de parkeerkelder.

Er zijn meer factoren zijn die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het mogelijke brandgevaar van een elektrisch voertuig. Om die reden is het essentieel om de locatie van de EV-laadpaal, de aanwezige vluchtroutes en eventuele aanvullende brandwerende maatregelen tijdig in kaart te brengen. Dat geeft zekerheid en vertrouwen voor vastgoedeigenaren, bewoners en omwonenden.