Zorghuisvesting

Ziekhuiszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking vraagt om een huisvesting van hoog niveau. Bij het bieden van goede zorg hoort immers ook zorgen voor een veilige omgeving waarin cliënten, patiënten, medewerkers en bezoekers verantwoord kunnen bewegen. Als het gaat om brandveiligheid, spelen meerdere factoren een rol dan alleen branddetectiesystemen en blusinstallaties. Bovendien heeft een zorgorganisatie te maken met diverse partijen binnen de veiligheidsregio, zoals omwonenden, hulpdiensten en toezichthouders om voorbereid te zijn in het geval van een calamiteit.

Samen naar een totaalplan

Stravea is voor zorgorganisaties met brandveiligheidsvraagstukken de spin in het web. Onze integrale benadering zorgt ervoor dat de brandveiligheid op alle niveaus in beeld wordt gebracht. De rol van Stravea beperkt zich niet tot het analyseren van de huidige situatie in het gebouw. Advies en ondersteuning bij het treffen van maatregelen, zodat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, is bij Stravea in vertrouwde handen.