Berekeningen en modeleringen

NEN 6060 of NEN 6079 worden toegepast om grote brandcompartimenten te realiseren. Met brandoverslag berekeningen kan worden bepaald of er een brandoverslag traject aanwezig is. Stravea heeft voor iedere situatie de beste oplossingsmethodes.

Brandoverslag berekening 

Om te bepalen of er branduitbreiding kan plaatsvinden via de buitenlucht dient er een brandoverslag berekening te worden opgesteld. Met deze berekening kan worden beoordeeld of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de gevel- of dakopeningen. 

Een brandoverslag berekening wordt vaak geëist voor de vergunningsaanvraag. 

Stravea maakt brandoverslag berekeningen waaruit blijkt of de situatie wel of niet voldoet. Wanneer de situatie niet voldoet wordt gekeken of er door het slim aanpassen van het ontwerp geen brandoverslag kan optreden om uitvoeringskosten te besparen. 

Vuurlastberekening 

Wilt u de NEN 6060 of NEN 6079 toepassen om grote brandcompartimenten te realiseren dient er een vuurlastberekening gemaakt te worden. 

Bij een vuurlastberekening wordt er gekeken naar de grootte van een brandcompartiment in relatie tot de gebruikte bouwmaterialen en de spullen in het gebouw. Dit samen bepaalt de vuurbelasting. 

Door middel van een opname op locatie of bureaustudie wordt de vuurbelasting bepaald. 

Deze uitkomsten worden verwerkt in de NEN 6060 of NEN 6079 rapportages. 

Opvang- en doorstroomberekening 

Door middel van een berekening ‘opvang en doorstroomcapaciteit’ kan bepaald worden of het bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft, dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 

De uitkomsten worden verwerkt in een rapportage welke een onderdeel kunnen zijn van de vergunningsdocumenten.  

Stravea kan voor u deze rapportage opstellen. 

NEN 6060 & NEN 6079 

De maximale grote van een brandcompartiment is 1.000 m2 of voor industriegebouwen 2.500 m2. 

De methode NEN6060 en de NEN 6079 geeft de mogelijkheid om brandcompartimenten van fabrieksgebouwen, caravanstalling, winkels of overige gebouwen te realiseren die groter zijn dan volgens het Bbl is toegestaan. 

Stravea maakt als eerste een haalbaarheidsstudie om te bepalen of de situatie realiseerbaar is door het gebruik van kengetallen. Wanneer het gebouw lijkt te voldoen aan de uitgangspunten van de norm wordt het verdere onderzoek opgestart. Door middel van een vuurlastberekening wordt bepaald aan welke eisen het bouwwerk dient te voldoen. De bevindingen inclusief tekenwerk wordt in een rapportage beschreven welke voldoet aan de norm-eisen. 

Deze rapportage is een onderdeel van de vergunning waarmee grotere brandcompartimenten kunnen worden gerealiseerd. 

Zie ook www.NEN6060.nl 

Onze projecten

Interesse? Vraag een offerte aan

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag via email

Offerte aanvraag telefonisch

Bezoek ons