Ontwerpadvies

Het ontwerpen of verbouwen van vastgoed vraagt om kennis en expertise. Er dient te worden voldaan aan alle eisen uit het Bbl met betrekking tot de brandveiligheid. Geen enkel project is hetzelfde en elk project kent zijn eigen uitdagingen. Stravea beschikt over ruime ervaring en heeft de afgelopen jaren diverse uitdagende projecten gerealiseerd.

Nieuwbouw

Van architectonische impressie naar bouwkundig ontwerp: het is een complex proces waarin de inbreng van Stravea vaak kostenbesparend blijkt. Wij ondersteunen ontwerpers en projectontwikkelaars door het ontwerp te beoordelen, knelpunten op het gebied van brandveiligheid te signaleren en werkbare verbeterpunten te presenteren. Onze ervaring is dat een kritische analyse van ontwerpen en uitvoeringsplannen latere herstelkosten voorkomt. 

De bevindingen worden beschreven in een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) waarin de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen worden benoemd. In dit plan worden tekeningen toegevoegd waar de uitgangspunten van de rapportage worden verwerkt. 

Verbouw

Verbouwen: het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. Voor veruit de meeste aspecten geldt het rechtens verkregen niveau als uitgangspunt van de eisen waaraan de verbouwing dient te voldoen. Stravea bepaald door middel van dossieronderzoek en de kennis van de regelgeving het rechtens verkregen niveau en maakt inzichtelijk wat de eisen voor brandveiligheid dienen te zijn van de verbouwing. 

Transformatie vastgoed

Kantoorgebouwen, verzorgingshuizen, schoolgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed in steden en dorpen worden steeds vaker getransformeerd tot eigentijdse faciliteiten. In een tijd waarin er een grote opgave ligt om woningen op maat te realiseren, biedt bestaand vastgoed volop kansen.

Voor opdrachtgevers die een transformatie van hun vastgoed willen realiseren, verricht Stravea onderzoekstudies naar de haalbaarheid. Onze focus ligt op het onderzoeken van de brandveiligheid en vluchtveiligheid in de situatie die ontstaat na de transformatie. We streven naar het maximale rendement uit de beschikbare ruimte en adviseren over de noodzakelijk maatregelen om de brandveiligheid te garanderen. 

NEN 6060 & NEN 6079

De maximale grote van een brandcompartiment is 1.000 m2 of voor industriegebouwen 2.500 m2. 

De methode NEN6060 en de NEN 6079 geeft de mogelijkheid om brandcompartimenten van fabrieksgebouwen, caravanstalling, winkels of overige gebouwen te realiseren die groter zijn dan volgens het Bbl is toegestaan. 

Stravea maakt als eerste een haalbaarheidsstudie om te bepalen of de situatie realiseerbaar is door het gebruik van kengetallen. Wanneer het gebouw lijkt te voldoen aan de uitgangspunten van de norm wordt het verdere onderzoek opgestart. Door middel van een vuurlastberekening wordt bepaald aan welke eisen het bouwwerk dient te voldoen. De bevindingen inclusief tekenwerk wordt in een rapportage beschreven welke voldoet aan de norm-eisen. 

Deze rapportage is een onderdeel van de vergunning waarmee grotere brandcompartimenten kunnen worden gerealiseerd. 

Zie ook www.NEN6060.nl 

Gebruiksmelding brandveilig gebruik 

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen. 

Voor het opstellen van een gebruiksmelding dient er voldoende kennis te zijn van de brandveiligheidsvoorschriften en de indieningsvereisten. Het is van belang dat de juiste gegevens in de melding en op de bijbehorende tekeningen staat weergegeven. De melding dient overeen te komen met de werkelijke situatie. Het periodiek toezicht van de brandweer wordt uitgevoerd op basis van de gegevens uit de gebruiksmelding. 

Stravea kan voor u de gebruiksmelding verzorgen en indienen. 

Onze projecten

Interesse? Vraag een offerte aan

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag via email

Offerte aanvraag telefonisch

Bezoek ons