Inspecties brandveiligheid

Met een quick-scan wordt het ontwerp of gebouw op hoofdlijnen beoordeeld aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bij een volledige opname wordt het gehele gebouw inclusief alle installaties uitvoering beoordeeld en gerapporteerd.

Quickscan brandveiligheid 

Bij een quickscan brandveiligheid wordt op basis van vastgestelde uitgangspunten, zoals brandcompartimentering, gebruik en vluchtveiligheid bepaald wat de kwaliteit is van de bestaande bouw. Dit is ideaal wanneer er op een korte termijn een groot aantal opnames complexen dienen te onderzocht om de prioriteit van herstel te bepalen. De bevindingen worden beschreven in een heldere duidelijke rapportage waarin direct inzichtelijk is wat de huidige kwaliteit van de brandveiligheid is. 

Aan de hand van de uitkomsten van de quickscan brandveiligheid kunt u bepalen welke complexen nader dienen te worden onderzocht en te worden begroot voor herstel. 

De diepgang en onderwerpen van de quickscan worden afgestemd met de opdrachtgever. Samen bepalen we waar het zwaartepunt van het onderzoek dient te zijn. 

Brandscan – brandveiligheidsinspectie

Bij een bouwkundige inspectie beoordeelt Stravea de staat van brandveiligheid van een woongebouw, appartementencomplex of (zorg)instelling. Deskundig, accuraat en met een scherp oog voor detail. Wij hanteren daarbij een integrale scope, omdat het veiligheidsniveau wordt bepaald door meerdere factoren, die allemaal in onderling verband staan. Stravea heeft veel ervaring opgebouwd in het inspecteren van gebouwen. Op basis van onze kennis hebben we een uniek inspectie- en hersteldocument gecreëerd. Daarmee zijn we in staat om snel inzichtelijk te maken met welke eventuele herstelkosten u rekening moet houden. Bovendien leveren we een exacte werkomschrijving op, zodat uw uitvoerende partij doelgericht aan de slag kan. 

TDD-scan brandveiligheid

Voor de waardebepaling bij de aankoop- of verkoop is de technische staat van het vastgoed van doorslaggevend. Het is gebruikelijk dat bij aankoop een Technical Due Diligence (TDD) wordt gedaan. 

Stravea beoordeelt door middel van een bureaustudie van de documenten en een opname op locatie de werkelijke brandveiligheid. Gebreken aan brandcompartimentering, installaties of de vluchtveiligheid komen aan het licht waardoor de risico’s voor de kopende of verkopende partij worden meegenomen in het onderhandelingsproces. De vergunning en verplichtingen conform documentatie is hierin ook een belangrijk onderwerp. 

Stravea heeft vaker een TDD-scan brandveiligheid uitgevoerd waarbij de uitkomsten van groot belang zijn geweest voor de haalbaarheid en rendement van de gewenste locatie. 

Parkeergarage brandveiligheid 

Er zijn meer factoren zijn die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het mogelijke brandgevaar van een elektrisch voertuig. Om die reden is het essentieel om de locatie van de EV-laadpaal, de aanwezige vluchtroutes en eventuele aanvullende brandwerende maatregelen tijdig in kaart te brengen. Dat geeft zekerheid en vertrouwen voor vastgoedeigenaren, bewoners en omwonenden. 

Zie voor verdere informatie ook: parkeergaragebrandveilig.nl

WKB-brandveiligheid 

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het verhogen van de bouwkwaliteit waardoor er minder bouwfouten ontstaan. Dit kan weer leiden tot minder brandonveilige situaties. De Wet introduceert een gewijzigd vergunningstelsel waarbij een onafhankelijk kwaliteitscontroleur gaat toezien op de kwaliteit van een bouwwerk in plaats van de brandweer. 

De kwaliteitsborger is een onafhankelijke partij die de kwaliteit van een bouwwerk controleert. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de regels. 

Stravea kan u van dienst zijn voor het onderdeel kwaliteitsborger brandveiligheid. 

Onze projecten

Interesse? Vraag een offerte aan

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag via email

Offerte aanvraag telefonisch

Bezoek ons