Organisatie en vluchtveiligheid

Voor het veilig ontvluchten en ontruimen dient er een ontruimingsplan te zijn opgesteld. De opslag van goederen en het vrijhouden van vluchtroutes is essentieel voor de vluchtveiligheid en het voorkomen van slachtoffers bij brand. Stravea adviseert uw organisatie of gebruikers voor een veilige omgeving.

Ontruimingsplan 

Wanneer er brandmeldinstallatie aanwezig is dient er ook een ontruimingsplan aanwezig te zijn conform het Bbl. Het hebben van een actueel ontruimingsplan is van essentieel belang voor een veilige werkomgeving.  

In het ontruimingsplan staat beschreven welke procedures en afspraken die in geval van een calamiteit van kracht worden. In een ontruimingsplan dient duidelijk beschreven te zijn wie verantwoordelijk is voor welke taken tijdens een calamiteit. De BHV taken dienen te worden beschreven en welke hulpmiddelen er aanwezig zijn. Het ontruimingsplan is een leidraad wanneer er een calamiteit voordoet. 

Het ontruimingsplan welke wordt opgesteld door Stravea voldoet aan de NEN 8112. Het ontruimingsplan is voorzien van ontruimingstekeningen. 

Ontruimingsplattegronden 

Op ontruimingsplattegronden staat belangrijke informatie aangegeven, zoals de locatie van de blusmiddelen, EHBO middelen, de verzamelplaats en de vluchtroute. Ontruimingsplattegronden dienen op een duidelijke herkenbare plaats in het gebouw te worden opgehangen. 

De ontruimingsplattegronden voldoen aan de huidige NEN1414, worden op speciaal papier uitgeprint en kunnen worden ingelijst in een aluminiumkleurige lijst. 

Controle vuurlast in verkeersruimten 

Een belangrijk wijziging per 06-01-2024 in het Bbl is het onderdeel dat er eisen worden gesteld aan de aankleding en inrichting van gemeenschappelijke verkeersruimtes in woongebouwen. 

In artikel 6.15a van het Bbl worden strenge geëist aan de spullen die aanwezig mogen zijn in de algemene verkeersruimte van een woongebouw. 

Artikel 6.15a (geen brandgevaarlijke objecten op vluchtroute woongebouw)  

 1. In een gemeenschappelijk verkeersruimte van een woongebouw waardoor een vluchtroute voert zijn geen brandgevaarlijke objecten aanwezig. Onder brandgevaarlijke objecten worden in ieder geval verstaan: 
 2. meubilair; 
 3. fietsen en scootmobielen; 
 4. afvalstoffen en kratten; en 
 5. decoratie. 
 6. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a en d, is meubilair en decoratie toegestaan als het: 
 7. van metaal, steenachtig materiaal of glas is; 
 8. materiaal dat onbrandbaar is volgens NEN 6064; of 
 9. materiaal dat voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1. 
 10. Het is eerste lid is niet van toepassing op: 
 11. objecten voor bewegwijzering en informatie aan de bewoners; 
 12. een foto, een schilderij of een andere afbeelding met een oppervlakte van ten hoogste 0,5 m2 bij de toegang van een woning; en 
 13. een deurmat met een oppervlakte van ten hoogste 0,5 m2 bij de toegang van een woning

 Stravea voert brandveiligheidscontroles uit in woongebouwen om te beoordelen of de inrichting van de verkeersroutes voldoet aan de gestelde eisen. Scootmobielen mogen niet in vluchtroutes worden opgesteld. Tijdens de controle wordt beoordeeld of er veilige stallingsmogelijkheden zijn in het gebouw. 

Aan de hand van een overzichtelijke rapportage worden de goederen weergegeven welke niet voldoen en wordt een advies gegeven om de situatie te laten voldoen aan de wetgeving. 

Onze projecten

Interesse? Vraag een offerte aan

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag via email

Offerte aanvraag telefonisch

Bezoek ons