Previous
Next

Brandoverslag

Industriehallen of loodsen staan op veel percelen dicht bij de erfgrens. Om te voorkomen dat er brandoverslag kan optreden naar het buurperceel dienen de gevel en constructie brandwerend te worden uitgevoerd, tenzij anders wordt aangetoond. Door een stralingsberekening op de spiegelsymmetrische doelgevel uit te voeren kan worden bewezen dat in veel gevallen bouwkundige aanpassingen niet noodzakelijk zijn.

Een bedrijf dat pallets produceert werd door de brandweer gevraagd om brandoverslagberekeningen te overleggen. Dit gebeurde toen het bedrijf een aanvraag deed voor de Omgevingsvergunning. Stravea voerde de gevraagde berekeningen uit en toonde aan dat de opslag van houten pallets op het buitenterrein geen brandoverslag veroorzaakt naar naastgelegen gebouwen en percelen.