Brandveiligheidsinspectie Rijkswaterstaat

Inventarisatie van vastgoed voor Rijkswaterstaat waaronder sluiswachtershuizen, kantoren, schuilkelders en vuurtorens

Wat hebben we gedaan?

Voor Rijkswaterstaat heeft Stravea een inventarisatie uitgevoerd van het vastgoed om te beoordelen of deze aan wettelijke verplichtingen voldoen. De gebouwen bestaan uit vuurtorens, dienstgebouwen, zoutopslagen, loodsen en steunpunten. In totaal zijn er meer dan 100 objecten geïnventariseerd.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Soort werkzaamheden

Beoordelen objecten van Rijkswaterstaat op brandveiligheid

Meer projecten